fascinating

  1. Adjective füsunlu, füsunkâr, efsunkâr, büyüleyici, teshir edici, sehhar, meftun/hayran bırakan, cazip, çekici.