feasible

  1. Adjective gerçekleş(tiril)ebilir, uygulanabilir, yapılabilir, tatbiki mümkün.
    a feasible plan. Your plan sounds quite feasible.
  2. Adjective elverişli, uygun.
    a feasible road for travel.
  3. Adjective mümkün, muhtemel, makul, akla yakın.
    a feasible theory. The witness's explanation of the accident sounded feasible.
bir şeye aklı kesmek Verb
akılı kesmek Verb
gerçekleştirilmesi olanaksız
gerçekleştirilebilir görünmek Verb
akılı yatmak Verb