feel like doing

  1. Verb içinden gelmek
  2. Verb canı istemek