feel warm towards sb

  1. Verb birine karşı yakınlık duymak