fellow feeling

  1. Noun ortak duygu, dayanışma duygusu, ortak sorunları olanların birbirini anlaması/birbirine yakınlık duyması.