field event

  1. Noun (koşudan başka) açık hava yarışması.