fight through all the troubles

  1. Verb bütün güçlükleri yenmek