figure on someone arriving early

  1. Verb birinin daha erken geleceğini hesaplamış olmak