first aider

  1. ilkyardımda bulunan kişi
  2. ilk yardımda bulunan kişi