first option

  1. şufa hakkı
  2. ilk seçim hakkı
  3. ilk opsiyon