first thing

  1. ilkönce, ilk iş olarak, herşeyden önce, evvelâ, evvelemirde, vakit geçirmeden, derhal.
    I'll do it
    first thing in the morning.
yarın ilk iş Adverb
bir şey hakkında hiç haberi olmamak Verb
yarın ilk işi bu olmak Verb