first-line treatment

  1. Noun, Medicine birinci basamak tedavi
  2. Noun, Medicine-Health teşhis sonrası uygulanan ilk tedavi