first-line treatment

  1. İsim, Tıp birinci basamak tedavi
  2. İsim, Tıp ve Sağlık teşhis sonrası uygulanan ilk tedavi