fix a date

  1. Verb bir tarih tespit etmek
  2. Verb randevu tespit etmek
toplantı için tarih tespit etmek Verb
duruşma günü tespit etmek Verb
vade tarihi saptamak Verb
tarih üzerinde uyuşmak Verb