flash forward

  1. Verb, Cinema zamanda ileriye gitmek
  2. Verb, Cinema geleceğe gitmek
geleceğe bakış, ileriye/geleceğe geçiş: olayın/hikâyenin akışını kesip gelecekte olacak olayı araya sokmaktan
ibaret hikâye/tiyatro tekniği.
Noun