flash forward

  1. Fiil, Sinema zamanda ileriye gitmek
  2. Fiil, Sinema geleceğe gitmek
geleceğe bakış, ileriye/geleceğe geçiş: olayın/hikâyenin akışını kesip gelecekte olacak olayı araya sokmaktan
ibaret hikâye/tiyatro tekniği.
İsim