flower- girl

  1. çiçekçi kız
düğünde çiçek taşıyan/gelinin yoluna çiçek serpen kız. Noun
çiçekçi/çiçek satan kız Noun