fly around

  1. Verb (US) telaş içinde oraya buraya koşup durmak
(a) öteye beriye uç(uş)mak.
Dead leaves were flying about. (b) hızla iş görmek, koşuşmak.