foreign cash

  1. Noun, Banking nakit döviz
döviz kıtlığı