forename

  1. Noun ad, isim, küçük ad, şahıs/vaftiz adı (soyadından önce gelen ad).