formal contract

  1. şekle bağlı akit
  2. resmi sözleşme
  3. resmi senet niteliğinde olan yani onaylı ve ciddi taahhütleri içeren sözleşme
  4. şekli akit