forward sb's plans

  1. Verb birinin planlarını uygulamak