founder effect

  1. Noun, Biology kurucu etkisi (Kaynak: Evrim Çalışkanları)