free capital

  1. para olarak tutulan sermaye
  2. rezerv
birden çok amaç için kullanılabilecek sermaye malları Noun
(AT) sermayenin serbest hareketi Noun
sermayenin serbest hareketi Noun
sermayenin serbest dolaşımı
hizmet ve sermayenin serbest hareketi Noun