free city

  1. Noun serbest şehir: bağımsız hükümeti olan/kendi başına özgür bir devlet olan şehir
birine hemşerilik hakkı vermek Verb