fresh-water

  1. Adjective tatlısu+.
    fresh-water fish: tatlısu balığı.
  2. Adjective tatlısuya alışmış, yalnız nehir ve göllerde sefer yapan, açıkdenize alışık olmayan.
    a fresh-water sailor.
  3. Adjective tecrübesiz, bilgisiz, beceriksiz.
  4. Adjective taşra+, denizden uzak, içerilerde/taşrada bulunan.
  5. Adjective tanınmamış, küçük.
sırtar balığı
(Lepomis).
tatlı su, memba suyu. Noun
nehir/göl suyu, tuzsuz su. Noun
Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği (NACE kodu: 03.22) Noun, Trades-Professions
tatlı su balıkçılığı
Tatlı su balıkçılığı (NACE kodu: 03.12) Noun, Trades-Professions