friendly suit

  1. bir uzlaşma sonucunda açılan dava