friendly

 1. Noun, Sports dostluk maçı
 2. dost+, arkadaş+, samimî, içten, dostça, arkadaşça, dosta yakışır.
  a friendly greeting: dostça
  selam.
  friendly relations between countries: memleketler arasında dostça ilişkiler.
  a friendly nation: dost millet.
  to be on friendly terms with someone: birisiyle iyi/dostça geçinmek, arası iyi olmak.
 3. güleryüzlü, kanısıcak, sokulgan, munis, iyi yürekli, nazik.
  People here are so friendly.
 4. iyiliksever, yardımsever.
  friendly society: yardım(sevenler) cemiyeti, yardımlaşma kurumu.
 5. uygun, elverişli, müsait, işe yarar.
  a friendly wind. We found shelter from the rain under a friendly tree.
 6. friendlily ile ayni anlama gelir. dostane, dostça, arkadaşça, ahbapça, dosta yakışır şekilde.
  to be friendly : dostça/samimî davranmak.
 7. Noun dost, arkadaş, misafirperver kimse, özellikle bir ülkeyi istilâ edenlere veya oraya gelip yerleşenlere dostça davranan kimse.
komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmak Verb
çevreye duyarlı Adjective, Environment-Ecology
engelli dostu Adjective, Construction
çevre dostu Noun, Environment-Ecology
ozon tabakasına zararlı olan kimyasal maddeleri içermeyen
sulhen anlaşma
komisyoncu
şefaatçi
dostça anlaşma
yarenlik
hasbıhal
dostça durum
dostluk maçı Noun, Sports
(Br) kamu yararına tertiplenen şenlik
dostluk maçı Noun, Sports
dost ülke
dost devlet
dostane tarafsızlık Noun
dostça tavsiye
hüsnükabul
dostça hüsnükabul
dostça ilişki
dostane çözüm Noun, Law
(Br) kâr amacı gütmeyen hayır kurumu
yardımlaşma derneği
kâr amacı gütmeyen kuruluş
dost devlet
bir uzlaşma sonucunda açılan dava
ele geçirilmesi hedeflenmiş bir şirketin yönetim kurulu ve hissedarlarınca iyi karşılanan satın alınma
dostça anlaşma
istenilen yönden esen rüzgâr
kendi tanığı
bir gayeyi desteklemek Verb
hoşlaşmak Verb
biriyle arası iyi olmak Verb
ahbaplık etmek Verb
konuşmak Verb
hiç kimseyle arası olmamak Verb
biriyle dostça ilişkileri olmak Verb
yağlı yağlı ballı olmak Verb
yakınlık göstermek Verb
birine bir iyilik etmek Verb
birini dostça karşılamak Verb
muhabbet etmek Verb
hasbıhal etmek Verb
yarenlik etmek Verb
arkadaşça
dostane ilişkiler sürdürmek Verb
birine dostça bir davranışta bulunmak Verb
dostça ilişkileri güçlendirmek Verb
dostça ilişkileri sürdürmek Verb
Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge Noun, International Law