1. İsim, Spor dostluk maçı
 2. dost+, arkadaş+, samimî, içten, dostça, arkadaşça, dosta yakışır.
  a friendly greeting: dostça
  selam.
  friendly relations between countries: memleketler arasında dostça ilişkiler.
  a friendly nation: dost millet.
  to be on friendly terms with someone: birisiyle iyi/dostça geçinmek, arası iyi olmak.
 3. güleryüzlü, kanısıcak, sokulgan, munis, iyi yürekli, nazik.
  People here are so friendly.
 4. iyiliksever, yardımsever.
  friendly society: yardım(sevenler) cemiyeti, yardımlaşma kurumu.
 5. uygun, elverişli, müsait, işe yarar.
  a friendly wind. We found shelter from the rain under a friendly tree.
 6. friendlily ile ayni anlama gelir. dostane, dostça, arkadaşça, ahbapça, dosta yakışır şekilde.
  to be friendly : dostça/samimî davranmak.
 7. İsim dost, arkadaş, misafirperver kimse, özellikle bir ülkeyi istilâ edenlere veya oraya gelip yerleşenlere dostça davranan kimse.
komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmak Fiil
çevreye duyarlı Sıfat, Çevre ve Ekoloji
engelli dostu Sıfat, İnşaat
çevre dostu İsim, Çevre ve Ekoloji
ozon tabakasına zararlı olan kimyasal maddeleri içermeyen
sulhen anlaşma
komisyoncu
şefaatçi
dostça anlaşma
yarenlik
hasbıhal
dostça durum
dostluk maçı İsim, Spor
(Br) kamu yararına tertiplenen şenlik
dostluk maçı İsim, Spor
dost ülke
dost devlet
dostane tarafsızlık İsim
dostça tavsiye
hüsnükabul
dostça hüsnükabul
dostça ilişki
dostane çözüm İsim, Hukuk
(Br) kâr amacı gütmeyen hayır kurumu
yardımlaşma derneği
kâr amacı gütmeyen kuruluş
dost devlet
bir uzlaşma sonucunda açılan dava
ele geçirilmesi hedeflenmiş bir şirketin yönetim kurulu ve hissedarlarınca iyi karşılanan satın alınma
dostça anlaşma
istenilen yönden esen rüzgâr
kendi tanığı
bir gayeyi desteklemek Fiil
hoşlaşmak Fiil
biriyle arası iyi olmak Fiil
ahbaplık etmek Fiil
konuşmak Fiil
hiç kimseyle arası olmamak Fiil
biriyle dostça ilişkileri olmak Fiil
yağlı yağlı ballı olmak Fiil
yakınlık göstermek Fiil
birine bir iyilik etmek Fiil
birini dostça karşılamak Fiil
muhabbet etmek Fiil
hasbıhal etmek Fiil
yarenlik etmek Fiil
arkadaşça
dostane ilişkiler sürdürmek Fiil
birine dostça bir davranışta bulunmak Fiil
dostça ilişkileri güçlendirmek Fiil
dostça ilişkileri sürdürmek Fiil
Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge İsim, Uluslararası Hukuk