from now onward(s)

  1. bundan böyle/sonra.
    from tomorrow onward(s): yarından başlayarak/itibaren.