full particulars of sth

  1. Noun bir şey hakkında eldeki mevcut bütün bilgiler