fulminate

 1. (kimyasal madde vb.) (birdenbire/ansızın) patla(t)mak, infilâk et(tir)mek.

 2. fulminate against: şiddetle aleyhinde bulunmak, (aleyhinde) atıp tutmak/ateş püskürmek/veriştirmek.

  to fulminate against taxes/against the government.
 3. Medicine (hastalık) ânide ve şiddetle belirmek/kendini göstermek/zuhur etmek.
 4. gök gürlemek, şimşek çakmak.
 5. Chemistry (a) fülminat: fülminik asidin patlayıcı tuzlarından biri, özellikle cıva fülminat (kuvvetli bir patlayıcıdır),
  (b)
  fulminating compound ile ayni anlama gelir. patlayıcı herhangi bileşik.