functional division of expenses

  1. (US) giderlerin fonksiyonel dağılımı