güherçile

  1. saltpetre
  2. saltpeter
  3. potassium nitrate
  4. nitre
  5. niter
nitre niter

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Barut ve patlayıcı madde yapımında oksitleyici, ... potasyum nitratın yaygın adı