güherçile

  1. saltpetre
  2. saltpeter
  3. potassium nitrate
  4. nitre
  5. niter
nitre niter

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Barut ve patlayıcı madde yapımında oksitleyici, ... potasyum nitratın yaygın adı