gain a reputation

  1. Verb itibar kazanmak
  2. Verb itibarlı hale gelmek
  3. Verb saygınlık kazanmak
  4. Verb saygın hale gelmek
iyi nam ve şöhret kazanmak Verb