gain by one's business

  1. Verb işiyle para kazanmak
  2. Verb kazancını çalışarak elde etmek