gather around a nucleus

  1. Verb bir nüve çevresinde toplanmak