gather in

  1. Verb hasat yapmak
  2. Verb ürün toplamak
temerküz etmek Verb
borçları tahsil etmek Verb
ürün toplamak Verb
ürünü kaldırmak Verb
hasat yapmak Verb