gather up

  1. (enerjisini/gücünü) toplamak.
    gather oneself up: toparlanmak, kendini toplamak.
    gather oneself
    together (for a spring): (sıçramak için) gerilmek.
    gather strength: (hasta) kuvvetlenmek, kuvvet bulmak.
bir hikâyenin parçalarını bir araya toplamak Verb