gearing

  1. Noun, Machines dişli tertibatı.
  2. Noun, Maritime Traffic halat ve palanga.
Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı (NACE kodu: 28.15) Noun, Trades-Professions
otomobil dişli kutusu
konik dişli
mahrut dişli takımı
genel nakit ve sermaye yoğunluk düzeyi
helezoni dişli
yabancı sermaye miktarını artırma
sermaye yoğunluğu
yabancı sermayenin öz sermaye getirisi üzerindeki etkisi
düşük sermayeli
yabancı sermayenin azaltılması
mahrut dişli
mahrut dişli
sabit giderlerin manivela etkisi
dişli çark düzeni
transmisyon dişli düzeni
kavrama tertibatı
işletme zinciri
dişli düzeni çerçevesi
ödünç alınan sermayenin iş sahibinin kendi yatırımına oranı
öz sermaye-yabancı sermaye oranı