general accountant

  1. hesap uzmanı
  2. her türlü hesap işlerinde uzmanlaşmış kişi
muhasebe şefi