general budget

  1. genel bütçe
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
genel ve katma bütçeli idareler Noun