general knowledge

  1. genel bilgi
  2. genel kültür
sağlam genel bankacılık bilgisi olmak Verb