get away from

  1. Verb uzak tutmak
kendini çevresinden kurtarmak Verb
sorumluluklardan vb uzaklaşmak Verb
rahatlamak için kaygılardan
Yaklaşma bana!
Uzak dur benden!
bir resm-i kabulden erken kurtulmak Verb