get busy

  1. Verb (işe) başlamak
işe koyulmak/girişmek.