get difficult

  1. Verb zorlaşmak
geçinilmesi güç bir kişi olmak Verb
elde edilmesi güç
temas kurulması güç bakan