get only a small profit

  1. Verb sadece küçük bir kâr elde etmek
parası sadece ufak bir kâr getirmek Verb