get the better of

  1. (a) üstünlük sağlamak, (b) mağlûp etmek, hakkından gelmek, (c) güçlüğü yenmek.
  2. üstün çıkmak.
menfaatlerine ket vurmak Verb
...e baskın çıkmak Verb
...e galebe çalmak Verb
birine galip gelmek Verb
birini yenmek Verb
birini tartışmada yenmek Verb