give an impulse to sth

  1. Verb bir şeye ilk hızı vermek
  2. Verb bir şeyi öne sürmek
  3. Verb bir şeye ilk önce girişmek